Zakon o kontroli državne pomoći je jedan značajnih instrumenata u borbi protiv korupcije, kao i u promociji tržišne privrede. Primenjuje se od 1. januara 2010. godine, a državnu pomoć je definisao kao „svaki stvarni ili potencijalni javni rashod ili umanjeno ostvarenje javnog prihoda, kojim korisnik državne pomoći stiče povoljniji položaj na tržištu u odnosu na konkurente, čime se narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu“. Dakle, pod državnom pomoći se smatraju sva novčana davanja (ili njihovi ekvivalenti) koji su namenjeni pravnim licima.

Stoga, subvencije ili oslobađanje plaćanja od poreza se smatraju državnom pomoći, a na primer socijalna pomoć ili pomoć građanstvu za otklanjanje posledica prirodnih nepogoda ne.

Podatke o pruženoj državnoj pomoći organ javne vlasti dužan je da objavljuje u okviru informatora o radu. Ovde možete pogledati koje opštine su ovu vrstu informacije učinile dostupnim.

Prikazani podaci se odnose na period mart – maj 2016. godine.


Odaberite opštinu ili je pronađite na mapi

  • Beogradski region
  • Vojvodina
  • Šumadija i zapadna Srbija
  • Južna i istočna Srbija
  Ukupno /169 opština

  Informacije o državnoj pomoći