O projektu

Projekat "Jačanje lokalne transparentnosti"* se naslanja na demokratsku tekovinu i pravo javnosti da zna. Javnost ima pravo da prati i nadzire rad organa javne vlasti, i to pre svega kroz dostupnost informacija od javnog značaja. U Srbiji je ovo pravo regulisano Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja koji je usvojen 2004. godine.

Kada govorimo o ovom pravu, vrlo je bitno da ga posmatramo pre svega kao sredstvo za uvid u one informacije koje po svom karakteru već pripadaju građanima. Samim tim što nastaju u radu organa javne vlasti, one se odnose na javnost, i javnosti pripadaju. Ovaj projekat polazi od toga i ima za cilj da osnaži opštine za razumevanje i primenu koncepta transparentnog rada, dostupnošću informacija od javnog značaja, te podizanje dostupnosti informacija od javnog značaja. Ipak, najvažniji su građani. Oni su ti zbog koje informacije treba da budu dostupne. Zato se ovaj projekat prvenstveno posvećuje organizacijama civilnog društva, koje rade na lokalu i na zajedničkom cilju sa svojim opštinama. Ove organizacije se oslanjaju na informacije i rad svojih opština. Ove organizacije poznaju probleme u svom mestu. Ove organizacije treba da znaju kako da dođu do nedostupnih informacija i kako da utiču na transparentniji rad svojih opština.

Zato smo mi u prvoj fazi projekta sproveli istraživanje transparentnosti rada 169 opština u Srbiji. Pred vama su rezultati istraživanja. Zahtevom smo tražili ono što je bilo nedostupno i sve što smo dobili vam stavljamo na uvid i raspolaganje. Ipak, to pripada svima nama.

U toku je drugo istraživanje transparentnosti rada lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja će biti dostupni do kraja maja 2016. godine. Na osnovu rezultata prvog istraživanja, Beogradska otvorena škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava su kreirali preporuke za proaktivnu transparentnost lokalnih samouprava, čiju primenu zagovaramo kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i u okviru izrade Akcionog plana za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu za 2016. i 2017. godinu.

*Projekat “Jačanje lokalne transparentnosti” sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, i podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

stranici $("body").append("
Monitoring lokalne transparentnosti je sproveden u periodu mart - maj 2016. godine.
") setTimeout(function() { $('.cookieBar').hide() }, 3 * 1000); })();