Odluka o budžetu državnog organa je dokument koji sadrži popis svih njegovih prihoda i rashoda, koji su navedeni po ustanovljenoj klasifikaciji prema budžetskim linijama.

Izvršenje budžeta se beleži kao suma izvršenih prihoda i rashoda državnog organa u određenom vremenskom periodu (mesečno, kvartalno, polugodišnje) kako u nominalnom iznosu, tako i u relativnom u odnosu na predviđeni plan iz budžeta. Opštine koje objavljuju bar jedan, odnosno oba dokumenta o budžetu ocenjene su kao transparentne.

Osim unutar pojedinačnih dokumenata, informacije o budžetu se mogu naći i kao deo informatora o radu u odeljku koji beleži prihode odnosno rashode.

Ovde možete pogledati koje opštine su objavile dokumenta o budžetu, ili informacije u njemu kao deo Informatora o radu, odnosno u koliko opština su građanima na raspolaganju te informacije.

Prikazani podaci se odnose na period mart – maj 2016. godine.

Odaberite opštinu ili je pronađite na mapi

  • Beogradski region
  • Vojvodina
  • Šumadija i zapadna Srbija
  • Južna i istočna Srbija
  Ukupno /169 opština

  Informacije o budžetu